Strukturering

Det här gör jag just nu, tillsammans med min kamrat Anna. Strukturerar upp uppsatsens disposition. Det är precis lika torrt som det låter. 
 
 

Kommentera här: